KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CELESTYNOWIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CELESTYNOWIE.

Treść ogłoszenia o naborze

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru