Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są dostępne na stronie Ministwerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej.

Link do strony

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.