Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 rozpoczęty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 2017/2018 w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia br. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada br.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 września do 31 października br. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia br.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 listopada do 31 grudnia br. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Uwaga: W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2017/2018 są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.
Zgodnie z przepisami ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz jego wypłata następują:
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu następuje do dnia 30 listopada tego roku;
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Uwaga: W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 września do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 października do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 listopada do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 grudnia br. do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Uwaga: W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2017/2018

 

Barbara Markowska

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.