Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Drugie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 21 czerwca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.


Na posiedzenie przybyli członkowie Zespołu powołani Zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 czerwca w składzie:
1) Teresa Sitek-Zdziarska –przedstawiciel oświaty - Zespół Szkół w Celestynowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie ;
2) Barbara Markowska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Celestynowie;
3) Kinga Skowerska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Celestynowie;
4) Bogusława Bąk - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Celestynowie;
5) Katarzyna Olszewska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Celestynowie;
6) Lech Krasieńko - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie;
7) Paweł Lechnik – przedstawiciel Komisariatu Policji w Celestynowie;
8) Anna Kędziorek - przedstawiciel oświaty – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Celestynowie im. „Batalionu Zośka”;
9) Alicja Tomaszewska - przedstawiciel oświaty - Szkoła Podstawowa w Ostrowie;
10) Dorota Ziółek - przedstawiciel oświaty- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi;
11) Sylwia Budyta – przedstawiciel oświaty – Szkoła Podstawowa w Regucie;
12) Jacek Poplewski – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Celestynowie;
13) Walenty Radomski - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Celestynowie.

Posiedzenie rozpoczęło się od wyborów Przewodniczącego oraz Zastępcy Zespołu Interdyscyplinarnego. Na Przewodniczącą ZI została wybrana Pani Teresa Sitek – Zdziarska a na zastępcę Pani Anna Kędziorek. Po objęciu funkcji Pani Teresa Sitek - Zdziarska poprowadziła posiedzenie.
Koordynatorzy poszczególnych grup roboczych szczegółowo omówili przebieg realizacji ,, Niebieskich Kart”. Członkowie Zespołu podjęli decyzję o zamknięciu pięciu procedur „Niebieskich Kart”, w których na podstawie załączonej dokumentacji wynika, że przemoc w rodzinie ustała. Zostały również omówione karty, które są w trakcie realizacji.
Członkowie Zespołu podjęli tematy dotyczące podejmowania działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie zjawisku.
Kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zostało zaplanowane na wrzesień 2017 r.

Katarzyna Olszewska
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.