Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Uwaga!

W związku z niskimi temperaturami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Celestynów o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy, szczególnie w tym tak trudnym okresie zimowym.

Ośrodek oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.
Na informacje oczekujemy w siedzibie Ośrodka, ul. Regucka 3: w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00- 16:00 lub telefonicznie pod numerem : 22 789 70 54 wew. 139 i 140.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.