Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina o nowym okresie zasiłkowym:

- nowy okres świadczeniowy 2016/2017 w funduszu alimentacyjnym rozpoczął się 1 października 2016 roku i potrwa do 30 września 2017 roku..

- nowy okres zasiłkowy 2016/2017 dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczął się 1 listopada 2016 roku i potrwa do 31 października 2017 roku.

Wnioski są przyjmowane w siedzibie tut. Ośrodka w pokoju nr 8

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.