Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

,, Dobrze widzi się tylko sercem.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

 Antoine de Saint Exupery ,,Mały Książę”.


 

 

kwiaty

 

 

 

            W uroczystym dniu Pracownika Socjalnego, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie życzą Wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej radości i niekończącej się pasji w służbie drugiemu człowiekowi.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.