Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

II EDYCJA PROGRAMU AKTYWIZACJI I INTEGRACJI rozpoczęta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku ponownie rozpoczął w dniu 01.09.2016r.realizację II Edycji Programu Aktywizacja i Integracja( PAI), który będzie trwał przez okres dwóch miesięcy tj. do 31.10.2016r.

Program skierowany jest do 10 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. PAI to innowacyjne narzędzie, które jest połączeniem znanych już i stosowanych dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie prac społecznie użytecznych stanowiących element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną.
W Programie uczestniczy 10 osób bezrobotnych, którzy posiadają III profil. Program składa się z dwóch bloków działań – z zajęć z psychologiem łącznie - 40 godzin oraz z aktywizacji zawodowej i integracji społecznej z doradcą zawodowym łącznie - 40 godzin. Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie. W ramach prac społecznie użytecznych uczestnicy wykonują głównie prace porządkowe w budynkach użyteczności publicznej, drobne prace remontowe oraz dbają o tereny zielone w gminie Celestynów.
Celem tego programu jest udzielenie kompleksowego wsparcia uczestnikom. Działania wykonywane w ramach programu mają służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i zapobiegać wykluczeniu.

oprac.Aleksandra Rudzińska

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.