10 Uczestników Projektu ukończyło realizację Instrumentu aktywizacji społecznej w miesiącu październiku 2012 r. Psycholog w dniach 14.08.2012 r.- 26.10.20121 r. w ramach aktywizacji społecznej zrealizował 40 godzin grupowych warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych, w tym 12 godzin grupowych warsztatów przeprowadzonych w trakcie 4 dniowych warsztatów wyjazdowych oraz 40 godzin zajęć indywidualnch, po 4 godziny dla każdego Uczestnika Projektu. Terminy zajęć były ustalane indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu. Grupowe warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych i zajęcia indywidualne odbywały się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie.