W miesiacu październiku 2012 r. zakończyły się kusy/ szkolenia zawodowe organizowane dla Uczestników Projektu w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej.Wszystkie kursy/szkolenia zawodowe odbywały się w Warszawie.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego,, Akademia Umiejętności" prowadził kursy/szkolenia zawodowe dla 9 osób, z tego:

  • 2 osoby-,, Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z obsługą i wymianą butli gazowych"
  • 2 osoby-,, Magazynier z obsługą programu komputerowego i kasy fiskalnej"
  • 1 osoba-,, Opiekunka dziecka"
  • 2 osoby-,, Pielęgnacja (manicure-pedicure) i stylizacja paznokci"
  • 2 osoby-,, Udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej"

Europejska Szkoła Stylizacji SELECT prowadziła dla:

  • 1 osoby kurs/szkolenie zawodowe:,, Wizaż i stylizacja"

Każdy Uczestnik Projektu otrzymał certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu/szkolenia zawodowego.