Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Prace społecznie użyteczne rozpoczęte

Od 4 maja 2016 roku rozpoczęły się prace społecznie użyteczne zorganizowane dla osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ta forma wsparcia ma na celu aktywizację społeczną i zawodową oraz zmotywowanie do podjęcia zatrudnienia.

Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały na okres do 30 września 2016 roku, które wykonuje 5 osób, 2 razy w tygodniu po 5 godzin tj. 40 godzin miesięcznie.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są w formie prac porządkowych na terenie gminy przez 4 mężczyzn, natomiast jedna kobieta pomaga osobom starszym, w wykonywaniu podstawowych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz sprawiając zakupy.

Prace są zorganizowane przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy i Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

Bogusława Bąk

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.