Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowgo ograniczena funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie to zostało ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 1 września 2020r. Wskazany wyżej akt prawny opublikowany został na stronie Sejmu RP pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001494