Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

 

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Tym razem w skład takiej paczki wchodzi: olej rzepakowy, ser podpuszczkowy, kasza gryczana, herbatniki maślane, cukier, szynka drobiowa oraz marchewka z groszkiem.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
  • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w budynku Urzędu Gminy ul. Regucka 3, pokój numer 13;

w poniedziałek w godz. 900 – 1700 , wtorek-piątek w godz. 800 – 16.00