Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

GRUPA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY

 

Szanowni Państwo!

Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku dostrzega potrzeby osób uwikłanych w przemoc domową, w związku z tym planowane jest otwarcie grupy wparcia dla ofiar przemocy, aby pomóc im przezwyciężać trudne sytuacje życiowe i dać potrzebne im wsparcie, które dla tych osób jest niezwykle istotne.

Osoby uczestniczące w spotkaniach grupy wsparcia będą miały możliwość w bezpiecznych warunkach i w ciepłej atmosferze podzielić się z innymi uczestnikami własnymi doświadczeniami.

Pomoc jest bezpłatna!

Celem działania grupy wsparcia jest między innymi:

 • motywowanie do podejmowania działań mających na celu zaprzestanie przemocy w rodzinie;
 • praca z grupą w oparciu o praktyczną wiedzę w radzeniu sobie z problemami życia codziennego;
 • dawanie możliwości odreagowywania negatywnych emocji;
 • wparcie i pomoc w przywracaniu umiejętności kierowania własnym życiem, decydowania
  o sobie;
 • informowanie o różnych formach świadczonej pomocy w tym interwencji Policji w sytuacji konieczności powstrzymania przemocy;
 • nauka podejmowania działań pozwalających na branie odpowiedzialności za siebie
  i uwalnianie od przekonania o odpowiedzialności za partnera;
 • uświadamianie możliwości wpływu na własne życie, poczucia kontroli.

Grupa będzie miała charakter zamknięty i cykliczny, odbywać się będzie przez 10 kolejnych tygodni, w poniedziałki w godzinach od 18.30 do 20.00. Spotkania będą miały miejsce w Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22 (Śródborów). Limit uczestników: 12 osób

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zapisy pod numerem: 797 541 503 Centrum Interwencji Kryzysowej - Karolina Krakowska