Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

Dobrze, że jesteśmy razem! 20 lat Polski w Unii Europejskiej

Rok 2024 jest wyjątkowym rokiem, w którym świętujemy 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Okres ten owocował w Polsce w wiele pozytywnych zmian. Dzięki Unii jesteśmy nie tylko bardziej bezpieczni, ale także bogatsi. Codziennie korzystamy z tego, co udało nam się uzyskać, będąc dwa dziesięciolecia w tej wyjątkowej wspólnocie. Wiele zmian jest dla nas obecnie oczywistych, takich jak swoboda podróżowania bez paszportu, czy dostęp do edukacji za granicą. Z wielu, w codziennym życiu, nie zdajemy sobie nawet sprawy.

Chcielibyśmy wykorzystać ten wyjątkowy rok do przypomnienia Polkom i Polakom o tym, jak ważna, w naszym codziennym życiu, jest przynależność do wspólnoty krajów Unii Europejskiej. Jakie korzyści i benefity płyną z tego faktu dla każdego z nas. Dlatego, na potrzeby obchodów 20-lecia obecności Polski w UE, przygotowaliśmy 3 plakaty, na których w prosty i jasny sposób przedstawiliśmy niektóre korzyści, które płyną z obecności Polski w UE. Każdy z plakatów skierowany jest dla innego odbiorcy i przedstawia benefity w innym obszarze.

Poniżej na prośbę Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej prezentujemy trzy plakaty.